Tour en uitwisselingsprogramma Konfo in Suriname

Tour en uitwisselingsprogramma Konfo in Suriname

Stichting Untold en dansschool Beyourownhero hebben al enige tijd de handen ineengeslagen om een internationale duurzame samenwerkingsrelatie op te zetten. Het gaat dan vooral om het versterken van elkaar op het gebied van talentontwikkeling, podiumkunsten, organisatieversterking. Deze uitwisseling tussen Untold en Beyourownhero hebben op verschillende vlakken een meerwaarde voor beide organisaties. Untold leert en ervaart hoe jongeren in Suriname worden bediend met verschillende vormen van talentontwikkeling. Ook zal Untold zich laten inspireren door de omgeving en waar jongeren zich mee bezighouden als het gaat om dans, muziek en cultuur. Beyourwonhero leert van Untold hoe je een theatervoorstelling maakt gebaseerd vanuit je eigen verhaal. Daarbij leert de organisatie alle aspecten van het proces van idee naar concept, omzetten in een synopsis, verhaallijn en het daadwerkelijk vervaardigen in een theaterproductie. Ook leert Beyourownhero verschillende traditionele vormen van West Afrikaanse dans en muziekstijlen.

Project details